Monday, November 23, 2009

BO Quotes

Link

Warning ni BO: "Huwag ipasa. Nakamamatay."

Narito na ang sagot sa lahat ng mga nagkalat na text, forwarded email, blog articles, facebook apps, at kung anu-ano pa! Click na!


No comments: