Wednesday, May 21, 2008

One more reason not to miss our 9-in-1 event

KLARO
Pangalan pa lang tagline na.

Illustrator/graphic artist of Bob Ong's "Bakit Baliktad Magbasa Ng Libro Ang Mga Pilipino?" and "Alamat Ng Gubat", and cover designer of "ROLES, a Not Quite Unreal novel"

This Saturday. Present.

No comments: